Du er her:

Varer/produkter-parallelle rammeavtaler

Avtaleoversikten leses på følgende måte:

Alle -gjelder for alle kommuner.

Kommunevis deltakelse:

1. Bodø , 2. Fauske , 3. Saltdal , 4 Beiarn  5. Gildeskål, 6 Meløy, 7 Sørfold, 8 Steigen, 9 Hamarøy, 10 Sortland, 11 Øksnes, 12 Værøy, 13 Røst, 14 Nesna, 15 Hemnes, 16 Leinesfjord, 17 Alstahaug, 18 Dønna, 19 Herøy, 20 Rana

For interne brukere :  se Ajour Innkjøp for mer informasjon.

For eksterne brukere:

Oversikten gjelder  felles rammeavtaler som er etablert  av Samordna innkjøp i Nordland . Den enkelte kommunes egne etablerte avtaler er IKKE med i denne ovesikten. 

Hva er en parallell rammeavtale?

"Avtale med flere leverandører, men ofte med terskel/beløpsgrense for iversetting av  prosess å gjennomføre "minikonkurraner"

Produkt

Leverandør Kommune Varighet

Byggevarer til Bodø kommune

Julius Jakheln (1)

XL-Bygg Kåre Abelsen (2)

E.A.Smith as (3)

1 01.02.2021

Byggevarer til Fauske kommune

Fauske trelast (1)

Gunvald johansen Fauske (2)

Ingen (3)

2 01.04-2022
Byggevarer til Meløy kommune

Halsa bygg (1)

Leif Brun og sønner (2)

Solhaug Byggevarer (3)

6 01.04-2022
Byggevarer til Saltdal kommune

E.A.Smith as (1)

Byggtorget Rognan (2)

Gunvald Johansen Fauske (3)

3 01.04-2022
Byggevarer til Hamarøy kommune

Byggmester Knut Høivaag (1)

Boligservice as (2)

Gunvald Johansen Fauske (3)

9 01.04-2022
Byggevarer inkl håndverkertjenester til Øksnes kommune

Øksnes Byggevare as (1)

Per Strand as (2)

11 01.09.2022