Du er her:

Rammeavtale -tjeneste

Avtaleoversikten leses på følgende måte:

Alle = gjelder for alle kommuner

( -/minus og  nummer) =kommunen  er ikke med på denne avtalen. 

Kommunevis deltakelse:

1. Bodø , 2. Fauske , 3. Saltdal , 4 Beiarn  5. Gildeskål, 6 Meløy, 7 Sørfold, 8 Steigen, 9 Hamarøy, 10 Sortland, 11 Øksnes, 12 Værøy, 13 Røst, 14 Nesna, 15 Hemnes, 16 Leirfjord, 17 Alstahaug, 18 Dønna, 19 Herøy,20 Rana

For interne brukere :  se Ajour Innkjøp for mer informasjon.

For eksterne brukere:

Oversikten gjelder  felles rammeavtaler som er etablert  av Samordna innkjøp i Nordland. Den enkelte kommunes egne etablerte avtaler er IKKE med i denne ovesikten. 

 

Produkt Leverandør Kommune Varighet
Annonsebyrå tjenester Frantz AS 2,3,4,5,6,7,8,9 10.03.2018
       
Behovsbaserte transporttjenester av brukere SB Nordlandsbuss AS 1  
Bedriftshelse tjeneste      
Leie av helsevikarer      
Elektro- Autaomasjon inkl materiell Nordkontakt as 1 20.04.2022
Glassmestertjenester Bodø Glass & Ramme AS 1  
Prosjektering bygg, elektro, VVS og brann (inntil 300 000)      
       
Service og vedlikehold av heis Otis AS alle(-10,11,12,13,14,15,16,17) anbud høst 2020
Reisebyråtjenester Berg-Hansen reisebyrå alle Ny avtale
       
Rengjøringstjenester - Fastprisoppdrag inkludert Boning ISS Facility Service AS 1  
Rørleggertjenester inkl. materiell Caverion 1 10.05.2020
Rørleggertjenester inkl. materiell Rørlegger'n Fauske as 2 20.05.2020
Rørleggertjenester inkl. materiell Block Rørservice og Svartisen VVA AS 6 20.05.2020
Rørleggertjenester inkl. materiell Rørlegger Jonny Valle AS 10 20.05.2020
Inntauing av kjøretøy Vifa Bilberging AS 1  
Uavhengig kontroll      
Flyttebyråtjenester Svenn's Transport AS 1