Du er her:

Parallelle rammeavtaler -tjeneste

Avtaleoversikten leses på følgende måte:

Alle -gjelder for alle kommuner

Kommunevis deltakelse:

1. Bodø , 2. Fauske , 3. Saltdal , 4 Beiarn  5. Gildeskål, 6 Meløy, 7 Sørfold, 8 Steigen, 9 Hamarøy, 10 Sortland, 11 Øksnes, 12 Værøy, 13 Røst, 14 Nesna, 15 Hemnes, 16 Leirfjord, 17 Alstahaug, 18 Dønna, 19 Herøy, 20 Rana , 21 Vestvågøy

For interne brukere :  se Ajour Innkjøp for mer informasjon.

For eksterne brukere:

Oversikten gjelder  felles rammeavtaler som er etablert  av Samordna innkjøp i Nordland. Den enkelte kommunes egne etablerte avtaler er IKKE med i denne ovesikten. 

Hva er en parallell rammeavtale?

"Avtale med flere leverandører, men ofte med terskel/beløpsgrense for iversetting av  prosess å gjennomføre "minikonkurraner"

 

Produkt

Leverandør Kommune Varighet
Tolketjenester

HeroTolk as (1)

Språksentret (2)

Tolketjenesten (3)

17,4,1,18,2,5,9,15,19,16,6,

3,10,8,7,12,20

 01.02-2022
Arkitekttjenester  flere lev/se ajour    
Bedriftshelsetjeneste      
Bedriftshelsetjenester Hamarøy   9  
Bedriftshelsetjenester   2,3,4,5,6,13  
Bedrifthelsetjenester Bodø   1  
       
       
Elektrikertjenester      

Elektrikertjenester og elektromateriell
til Hamarøy kommune

Haneseth Nord-Salten (nr 1)
Caverion Norge AS (nr 2)

9

01.06.2021

Elektrikertjenester og elktromateriell
til Beiarn kommune

Caverion Norge AS (nr 1)
Haneseth Bodø AS (nr2)
Bravida (nr 3)

4

01.06.2021

Elektrikertjenester og elektromateriell
til Gildeskål kommune

Elektro Bodø as (nr 1)
Meløy Elektro (nr 2)
Bravida (nr 3)

5

01.06.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Bodø kommune

Elektro Bodø as (nr 1)
Bravida (nr 2)
Caverion Norge (nr 3)

1

01.06.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Meløy kommune

Meløy Elektro (nr 1)
Bravida (nr 2)

6

01.06.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Fauske kommune

Bravida (nr 1)
Haneseth Bodø AS (nr2)
Caverion Norge AS (nr 3)

2

01.06.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Saltdal kommune

Caverion Norge AS (1)
Haneseth Bodø AS (2)
Peder Brenne as (3)

3

01.06.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Øksnes kommune

Bjørnar Lind as (1)

11

01.11.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Sortland kommune

El-Team as (1)
Elektro installasjon as (2)

10

01.12.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Hemnes kommune

 

IP Elektro (1)
Elektro Mo as (2)

15

01.06.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Steigen kommune

Haneseth Nord-Salten as (1)

8

01.06.2021

Elektrikertjenester og elektrikermateriell
til Sørfold kommune

Caverion Norge AS (1)
ISE Entreprise (2)
Haneseth Bodø AS (3)

7

01.06.2021
       
Rørleggertjenester      

Rørleggertjenester inkl materiell

til Bodø

Caverion Norge AS (1)
 (2)
1

25.09.2022

 

Rørleggertjenester inkl materiell

til Saltdal

Caverion Norge AS (1) 3 25.09.2022
       
       

Juridiske Tjenester

     

 

 

 

 

Prosjektering (rangert)       
Prosjektering av vei, vann og avløp     under konkurranse
Prosjektering av vei, vann og avløp     Under konkurranse
Prosjektering av vei, vann og avløp     under konkurranse
Prosjektering av vei, vann og avløp     Under konkurranse
Prosjektering av vei, vann og avløp     under konkurranse
       
Vikartjenester(rangert)      
Barnehage,skole,SFO og merkantil      
Barnehage,skole,SFO og merkantil      
Barnehage,skole,SFO og merkantil