Du er her:

Parallelle rammeavtaler -tjeneste

Avtaleoversikten leses på følgende måte:

Alle -gjelder for alle kommuner

Kommunevis deltakelse:

1. Bodø , 2. Fauske , 3. Saltdal , 4 Beiarn  5. Gildeskål, 6 Meløy, 7 Sørfold, 8 Steigen, 9 Hamarøy, 10 Sortland, 11 Øksnes, 12 Værøy 

For interne brukere :  se Ajour Innkjøp for mer informasjon.

For eksterne brukere:

Oversikten gjelder  felles rammeavtaler som er etablert  av Samordna innkjøp i Salten . Den enkelte kommunes egne etablerte avtaler er IKKE med i denne ovesikten. 

Hva er en parallell rammeavtale?

"Avtale med flere leverandører, men ofte med terskel/beløpsgrense for iversetting av  prosess å gjennomføre "minikonkurraner"

 

Produkt

Leverandør Kommune Varighet
Bedriftshelsetjeneste      
Bedriftshelsetjenester Hamarøy Stamina Helse AS 9 01.01.2019
Bedriftshelsetjenester HEMIS AS 2,3,4,5,6, 01.01.2019
Bedrifthelsetjenester Bodø Stamina Helse AS 1 31.12.2022
Bedriftshelsetjenester til Sørfold kommune Stamina Helse AS 7 01.01.2018
Byggevarer      
Byggevarer til Hamarøy kommune Byggern Boligservice AS 9 25.01.2017
Byggevarer til Hamarøy kommune Byggmakker Gunnvald Johansen Fauske AS 9 25.01.2017
Byggevarer til Meløy kommune Halsa Bygg AS 6 25.01.2017
Byggevarer til Gildeskål kommune Leif Brun & Sønner AS 5 25.01.2017
Byggevarer til Meløy og Gildeskål kommune (Minikonk) Byggermaker Gunvald Johansen Handel AS 6 25.01.2017
Byggevarer til Meløy og Gildeskål kommune (Minikonk) Halsa Bygg AS 5,6 25.01.2017
Byggevarer til Meløy og Gildeskål kommune (Minikonk) Leif Brun & Sønner AS 5,6 25.01.2017
Elektrikertjenester      
Elektrikertjenester og elektromateriell til Hamarøy kommune Haneseth AS 9 05.08.2017
Elektrikertjenester og elktromateriell til Beiarn kommune Caverion Norge AS 4 05.08.2017
Elektrikertjenester og elektromateriell  til Gildeskål kommune Elektro Bodø AS 5 06.08.2017
Elektrikertjenester og elektromateriell  til Gildeskål kommune El-Team 5 06.08.2017
Elektrikertjenester og elektrikermateriell til Bodø kommune Caverion Norge AS 1 12.08.2017
Elektrikertjenester og elektrikermateriell til Bodø kommune Elektro Bodø 1 12.08.2017
Elektrikertjenester og elektrikermateriell til Bodø kommune Haneseth AS 1 12.08.2017

Juridiske Tjenester

     
 Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøpsservice Adv. firma AS

1 01.01.2017
Lov om offentlige anskaffelser   Myhre og Co Advokatfirma AS 1 01.01.2017
Prosjektering (rangert)       
Prosjektering av vei, vann og avløp 1. Cowi AS   14.01.2019
Prosjektering av vei, vann og avløp 2. Multiconsult AS   14.01.2019
Prosjektering av vei, vann og avløp 3. Reinertsen AS   14.01.2019
Prosjektering av vei, vann og avløp 4. Norconsult AS   14.01.2019
Prosjektering av vei, vann og avløp 5. Sweco AS   14.01.2019
       
Vikartjenester(rangert)      
Barnehage,skole,SFO og merkantil 1. Manposer 1,2,4,8,10 25.10.2019
Barnehage,skole,SFO og merkantil 2.Personalhuset Steffing Gr. AS 1,2,4,8,10 25.10.2019
Barnehage,skole,SFO og merkantil 3.Jobzone orge AS 1,2,4,8,10 25.10.2019