Du er her:

  • Hjem
  • Kommunene i innkjøpsamarbeidet

Kommunene i innkjøpssamarbeidet

Samordna innkjøp i Salten ble etablert i 2008 med Bodø kommune som vertskommune.  Øvrige kommuner som  var med fra starten av var Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Meløy. Steigen kommune ble medlem  høsten 2014, mens Øksnes, Sortland og Værøy kom med som medlemmer fra 1. april 2015. Høsten 2016 ble Hemnes kommune medlem  og vår 2017 kom følgende kommuner med, Røst, Leirfjord,Alstahaug, Dønna og Herøy. Nesna kommune ble medlem sommeren 2017.

Innkjøpssamarbeidet skiftet navn i januar 2018 til Samordna innkjøp i Nordland. Rana kommune ble medlem i februar 2018. VestVågøy kommune tilsluttet seg samarbeidet i januar 2019. Innkjøpssamarbeidet teller nå 21 kommuner.

Bodø komune v/ innkjøpssjefen er admimistrativ part ved inngåelse av felles rammeavtaler. 

Innkjøpskontoret i Bodø kommune har ansvaret for:

  • Inngåelse av rammeavtaler
  • Bistand i anskaffelsesprosesser.
  • Opplæring og veiledning innenfor anskaffelser, lov og regelverk om offentlige anskaffelser
  • Opplæring i Ajour Innkjøpsportal for godkjente bestillere i kommunen
  • Bodø kommune er vertskommune for en felles samordnet innkjøpstjeneste i Nordland,(Se www.siis.no).

Sentrale oppgaver:
• Koordinering av anskaffelser, herunder rammeavtaler, investeringskjøp og rådgivning i innkjøpsspørsmål
• Veiledning og opplæring i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
• Utarbeidelse og utvikling av konkurransegrunnlag/avtaler
• Videreutvikling av et tverrfaglig innkjøpssamarbeid med tjenesteenhetene i kommunene
• Oppfølging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser
• Informasjon og veiledning til avdelingene/tjenesteenhetene
• Leverandørutvikling