Du er her:

  • Hjem
  • Anbudskonkurranser 2019

Planlagte anbudskonkurranser i 2019

Produk/tjenesteområde   handlingsplan 2019
     
     
     
     
     
     
Prosukt/tjenesteområde   handlingsplan 17/18
Service og rep Service og rep av tekniske anlegg vår 2017
Hotell avtale    vår 2017
Filter og reimer til tekniske anlegg   Gjennomført
Skole- og barnehagemøbler   Gjenneomført
Veterinærvakt Rammeavtale på veterinærvakt tjenester Gjennomført
Strøm (elektrisk kraft)   Gjennomført
Juridiske tjenester Lov om offentlige anskaffelser Gjennomført
Multifunksjons-maskiner Multifunksjonsmaskiner, kjøp med tilhørende maskinvare, opsjon på serviceavtale på kjøp gjennom denne avtalen, obsjon på sikre utskriftsløsninger Gjennomført
Byggevarer   Gjennomført (Bodø)
Rør og kummer   Gjennomført
Kummer, rør og rørdeler i betong   Gjennomført
Håndverker tjenester Glassmestertjenester inkludert materiell Gjennomført
Drivstoff Drivstoff over pumpe Gjennomført
Transport av brukere Kjøring av brukere av dagsentre/avlastning, arbeidstiltak,skolebarn Gjennomført
Telefoni Levering av tellerskritt til fast og mobiltelefoni  Gjennomført
Medisinsk utstyr Leie og kjøp av hjelpemidler til sykehjem  Gjennomført
Leasingbiler, person, vare og elbil   Gjennomført
Skolebøker   Gjennomført
legemiddel inkl multidose   Gjennomført
Helsevikarer    under arbeid
dekk og dekkhotel   Gjennomført
Forsikring   Gjennomført
Tolketjenester   Gjennomført
Skadedyrbekjempelse   Gjennomført
Skolemateriell   Gjennomført
Korttidsleie av biler   Gjennomført