Velkommen til vår nettside!

21 nordlandskommuner er nå med i innkjøpssamarbeidet. Samordna innkjøp i Salten skifter navn til Samordna innkjøp i Nordland. Til venstre i menyen under "kommunene i innkjøpssamarbeidet" kan du søke mer informasjon om hvem som samarbeider.

 • NY VAREKATALOG - DAGLIGVARER- ARNE SJULE AS

  Endelig kan vi presentere ny forbedret varekatalog for bestilling av dagligvarer. Bestillere i Samordna innkjøp i Nordland oppfordres til å gjøre sine kjøp via denne. Innen kort tid vil det ikke bli mulig med telefon/fax bestilling.

 • Bil

  Bestilling av biler på leasingkontrakt.

  Da er endelig katalogene på bestilling av biler tilgjengelig i Ajour. (El-personbiler publiseres onsdag 12.09.) Orienter deg om om bestillingsrutiner( se info i eget vedlegg). Foruten kontraktsammendrag, er vedlegg som skal gi leverandøren informasjon om hvem som er kontraktsansvarlig/signere kontrakt etc tilgjengelig og skal følge bestillingen.

 • varebiler

  Katalog for bestilling av varebiler på leasingkontrakter er nå tilgjengelig i Ajour Innkjøp

  Oppgitte priser er månedskostnad i relasjon til forventet kjørt lengde per år og lengde på leasingkontrakt. Eventuelt valg av tilleggsutstyr vil medføre en økning i månedskostnaden. Tilsvarende kataloger for bestilling av personbiler, el-personbiler og el-varebiler vil bli tilgjengelig om kort tid. Det må påregnes minimum 8 ukers leveringstid. Enheter med behov for varebil, eller har bil på utgående kontrakt, bør sette ny bil i bestilling så snart som mulig.Kontraktsammendrag med flere opplysninger kommer . Ta kontakt med Roger på innkjøp ved behov.

 • VAREKATALOG FRA STAPLES PÅ KONTOR OG DATA REKVISITA ER NÅ TILGJENGELIG I AJOUR INNKJØP.

  Kontor og datarekvisita

  Staples Norway kommer sterkt tilbake i de samarbeidende nordlandskommunene. De har nylig fått tildelt kontrakt på levering av "skolemateriell" og nå også "kontor og data rekvisita". Det er forventninger til ca 20-25 % besparelse på sistnevnte varegrupper . Varekatalog blir tilgjengelig i Ajour så snart som mulig. Ta kontakt med Helle v/ innkjøpskontoret om du har spørsmål.

 • test

  Staples AS er vår nye leverandør på skolemateriell - varekatalog i Ajour.

  Varekatalog er nå endelig klar til bruk. Vær forberedt på litt "klikking" for å finne frem til produktene. Det har sin årsak i at den er etablert på EHF format (ordre og faktura) som er den nye standarden for elektronisk handel i Europa. Den må derfor "sorteres" for å bli mer brukervennlig. VI jobber med saken.

 • helsevikar

  NY AVTALE PÅ KJØP AV HELSEVIKARER

  Endelig er det signert kontrakt for neste avtaleperiode, 2018-2022. Samordna innkjøp i Nordland har etablert avtale med hele 9 leverandører i likestilte avtaler. Det er stor tro på at en vil få dekket behovet på en betydelig mer tilfredsstillende måte enn tidligere hvor det var opp mot 40% kjøp utenfor avtale og som medførte betydelige ekstrakostnader for kommunene. Bestillingsrutiner vil bli lagt til rette i Ajour Innkjøp innen 22 mai.

 • mobil

  Ny "punch out" varekatalog på kjøp av mobiltelefoner

  Kjedehuset AS som er vår leverandør på mobiltelefoner m/tilbehør er oppe å går med ny "punch out" løsning. Sjekk den i Ajour innkjøp.

 • Gratulerer!

  Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser fra 6.april 2018

  Bland annet er nasjonal terskelverdi for vare- og tjenestekjøp for kommuner i klassisk sektor, justert opp fra kr 1.1 til 1,3 millioner kroner. Det betyr at en kan gjennomføre konkurranser inntil 1,3 mill uten krav om kunngjøring.(Del I FOA) .Se øvrige endringer i vedlegg

 • Tolketjenester

  Parallelle rammeavtaler på tolketjenester er nå tildelt flere leverandører.

  se denne siden (www.siis.no), rammeavtaler til venstre i menyen, klikk tjenester.

 • Avis

  AVIS Bilutleie Bodø

  Vi gleder oss over at vi har åpnet vårt nye utleiekontor hos Joker Neverdal i Meløy

Viser fra 11 til 20 av totalt 27 artikler