Velkommen til vår nettside!

21 nordlandskommuner er nå med i innkjøpssamarbeidet. Samordna innkjøp i Salten skifter navn til Samordna innkjøp i Nordland. Til venstre i menyen under "kommunene i innkjøpssamarbeidet" kan du søke mer informasjon om hvem som samarbeider.

 • Bil

  Bestilling av biler på leasingkontrakt.

  Da er endelig katalogene på bestilling av biler tilgjengelig i Ajour. (El-personbiler publiseres onsdag 12.09.) Orienter deg om om bestillingsrutiner( se info i eget vedlegg). Foruten kontraktsammendrag, er vedlegg som skal gi leverandøren informasjon om hvem som er kontraktsansvarlig/signere kontrakt etc tilgjengelig og skal følge bestillingen.

 • varebiler

  Katalog for bestilling av varebiler på leasingkontrakter er nå tilgjengelig i Ajour Innkjøp

  Oppgitte priser er månedskostnad i relasjon til forventet kjørt lengde per år og lengde på leasingkontrakt. Eventuelt valg av tilleggsutstyr vil medføre en økning i månedskostnaden. Tilsvarende kataloger for bestilling av personbiler, el-personbiler og el-varebiler vil bli tilgjengelig om kort tid. Det må påregnes minimum 8 ukers leveringstid. Enheter med behov for varebil, eller har bil på utgående kontrakt, bør sette ny bil i bestilling så snart som mulig.Kontraktsammendrag med flere opplysninger kommer . Ta kontakt med Roger på innkjøp ved behov.

 • VAREKATALOG FRA STAPLES PÅ KONTOR OG DATA REKVISITA ER NÅ TILGJENGELIG I AJOUR INNKJØP.

  Kontor og datarekvisita

  Staples Norway kommer sterkt tilbake i de samarbeidende nordlandskommunene. De har nylig fått tildelt kontrakt på levering av "skolemateriell" og nå også "kontor og data rekvisita". Det er forventninger til ca 20-25 % besparelse på sistnevnte varegrupper . Varekatalog blir tilgjengelig i Ajour så snart som mulig. Ta kontakt med Helle v/ innkjøpskontoret om du har spørsmål.

 • test

  Staples AS er vår nye leverandør på skolemateriell - varekatalog i Ajour.

  Varekatalog er nå endelig klar til bruk. Vær forberedt på litt "klikking" for å finne frem til produktene. Det har sin årsak i at den er etablert på EHF format (ordre og faktura) som er den nye standarden for elektronisk handel i Europa. Den må derfor "sorteres" for å bli mer brukervennlig. VI jobber med saken.

 • helsevikar

  NY AVTALE PÅ KJØP AV HELSEVIKARER

  Endelig er det signert kontrakt for neste avtaleperiode, 2018-2022. Samordna innkjøp i Nordland har etablert avtale med hele 9 leverandører i likestilte avtaler. Det er stor tro på at en vil få dekket behovet på en betydelig mer tilfredsstillende måte enn tidligere hvor det var opp mot 40% kjøp utenfor avtale og som medførte betydelige ekstrakostnader for kommunene. Bestillingsrutiner vil bli lagt til rette i Ajour Innkjøp innen 22 mai.

 • mobil

  Ny "punch out" varekatalog på kjøp av mobiltelefoner

  Kjedehuset AS som er vår leverandør på mobiltelefoner m/tilbehør er oppe å går med ny "punch out" løsning. Sjekk den i Ajour innkjøp.

 • Gratulerer!

  Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser fra 6.april 2018

  Bland annet er nasjonal terskelverdi for vare- og tjenestekjøp for kommuner i klassisk sektor, justert opp fra kr 1.1 til 1,3 millioner kroner. Det betyr at en kan gjennomføre konkurranser inntil 1,3 mill uten krav om kunngjøring.(Del I FOA) .Se øvrige endringer i vedlegg

 • Tolketjenester

  Parallelle rammeavtaler på tolketjenester er nå tildelt flere leverandører.

  se denne siden (www.siis.no), rammeavtaler til venstre i menyen, klikk tjenester.

 • Avis

  AVIS Bilutleie Bodø

  Vi gleder oss over at vi har åpnet vårt nye utleiekontor hos Joker Neverdal i Meløy

 • SIIN

  Rentokil tildelt kontrakt for bekjempelse av skadedyr.

  Samordna innkjøp i Nordland har signert kontrakt med Rentokil på bekjempelse av skadedyr. Kontrakten har en varighet på 4 år, de 2 siste som opsjoner. Gjennom avtalen tilbyr Rentokil gratis befaring som kartlegger kundens behov. Sjekk Ajour Innkjøp for svært gode betingelser. Ved spørsmål ta kontakt med innkjøpsrådgiver Jarl Richard Salamonsen.

Viser fra 11 til 20 av totalt 25 artikler