Velkommen til vår nettside!

20 nordlandskommuner er nå med i innkjøpssamarbeidet. Samordna innkjøp i Salten skifter navn til Samordna innkjøp i Nordland. Til venstre i menyen under "kommunene i innkjøpssamarbeidet" kan du søke mer informasjon om hvem som samarbeider.

 • helsevikar

  NY AVTALE PÅ KJØP AV HELSEVIKARER

  Endelig er det signert kontrakt for neste avtaleperiode, 2018-2022. Samordna innkjøp i Nordland har etablert avtale med hele 9 leverandører i likestilte avtaler. Det er stor tro på at en vil få dekket behovet på en betydelig mer tilfredsstillende måte enn tidligere hvor det var opp mot 40% kjøp utenfor avtale og som medførte betydelige ekstrakostnader for kommunene. Bestillingsrutiner vil bli lagt til rette i Ajour Innkjøp innen 22 mai.

 • mobil

  Ny "punch out" varekatalog på kjøp av mobiltelefoner

  Kjedehuset AS som er vår leverandør på mobiltelefoner m/tilbehør er oppe å går med ny "punch out" løsning. Sjekk den i Ajour innkjøp.

 • Gratulerer!

  Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser fra 6.april 2018

  Bland annet er nasjonal terskelverdi for vare- og tjenestekjøp for kommuner i klassisk sektor, justert opp fra kr 1.1 til 1,3 millioner kroner. Det betyr at en kan gjennomføre konkurranser inntil 1,3 mill uten krav om kunngjøring.(Del I FOA) .Se øvrige endringer i vedlegg

 • Tolketjenester

  Parallelle rammeavtaler på tolketjenester er nå tildelt flere leverandører.

  se denne siden (www.siis.no), rammeavtaler til venstre i menyen, klikk tjenester.

 • Avis

  AVIS Bilutleie Bodø

  Vi gleder oss over at vi har åpnet vårt nye utleiekontor hos Joker Neverdal i Meløy

 • SIIN

  Rentokil tildelt kontrakt for bekjempelse av skadedyr.

  Samordna innkjøp i Nordland har signert kontrakt med Rentokil på bekjempelse av skadedyr. Kontrakten har en varighet på 4 år, de 2 siste som opsjoner. Gjennom avtalen tilbyr Rentokil gratis befaring som kartlegger kundens behov. Sjekk Ajour Innkjøp for svært gode betingelser. Ved spørsmål ta kontakt med innkjøpsrådgiver Jarl Richard Salamonsen.

 • Avis Bilutleie

  Ny leiebilavtale med AVIS bilutleie

  Samarbeidskommune har signert kontrakt med AVIS bilutleie på korttidsleie av person og varebiler. Den nye kontrakten vil gjelde i 4 år ( 2 siste som opsjoner) Sjekk Ajour Innkjøp for svært gode betingelser. Den gjelder hele landet og er naturligvis valg om du bestiller bil gjennom GTravel når du skal på reise. Ta kontakt med innkjøpsrådgiver Jarl Richard Salamonsen v/innkjøpskontoret om du har spørsmål.

 • Til brukere av Ajour innkjøp

  I forbindelse med oppgradering av Ajour innkjøp blir det nødvendig for bruker å legge inn nytt passord. Vi beklager ulempen det medfører, men er nødvendig for sikkerhetsnivået i fremtiden

 • Nye etablerte rammeavtaler per nov. 2017

  Det er tildelt kontrakt til Telenor på levering av data og taleabonnement. Rec Norway AS er tildelt kontrakt på levering av kortidsleid person og varebil. Kontraktene vil bli implementert i Ajour for de kommunene de gjelder så snart karenstiden er utløpt

 • Kan vinne gjev pris.

  Samordna innkjøp i Salten (SIIS), med Bodø kommune som vertskommune, er en av fire nominerte til Anskaffelsesprisen for digitalisering og god styring 2018. Prisen er i regi av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) skal deles ut under Anskaffelseskonferansen torsdag 23. november på Oslo kongressenter.

Viser fra 11 til 20 av totalt 21 artikler