Velkommen til vår nettside!

21 nordlandskommuner er nå med i innkjøpssamarbeidet. Samordna innkjøp i Salten skifter navn til Samordna innkjøp i Nordland. Til venstre i menyen under "kommunene i innkjøpssamarbeidet" kan du søke mer informasjon om hvem som samarbeider.

 • ny leverandør

  Maske AS skal levere rengjøringsprodukter , tørk og toalettpapir til SIIN.

  Etter anbudskonkurranse blir det Maske AS som skal levere rengjøringsprodukter ,tørk og toalettpapir til Samordna innkjøp i Nordland for neste avtaleperiode som er fra 28.oktober 2020 til 28.oktober 2022 ( kan forlenges inntil 2 år) . Katalog er allerede tilgjengelig i Ajour Innkjøp. Vi ønsker den nye leverandøren velkommen!

 • Oppslag i media om begjæring om oppbud i G Travel Norge AS.

  Vår rammeavtale er inngått med G Travel Tvete AS, som er et selvstendig aksjeselskap og dermed ikke berørt av oppbudet. Rammeavtalen løper derfor som normalt. Ny konkurranse på anskaffelse av reisebyråtjenester planlegges startet opp over sommerferien.»

 • Varsel om vedlikehold Ajour portal som følge av ny versjon

  Førstkommende mandag kveld vil Ajour Innkjøpsportal oppdateres til ny versjon. I den forbindelse vil det kunne være mindre avbrudd i tidsrommet mandag 09.12 kl. 1600 til tirsdag 10.12 kl. 0800. Dette berører tjenestene www.innkjop.pssu.no og www.bedrift.pssu.no.

 • Varsel om vedlikehold som berører Ajour innkjøp.

  Det skal utføres et nødvendig planlagt vedlikeholds arbeide på sentral infrastruktur hos vår driftsleverandør. Arbeidet er planlagt utført fra fredag 29. november kl 18.00 og forventes ferdigstilt innen søndag 1.desember kl 18:00. I dette tidsrommet vil tjenestene i utgangspunktet være tilgjengelig som vanlig, men grunnet omfanget av arbeidet kan det oppleves ustabilitet eller stans i korte perioder. Vi oppfordrer derfor til minimal bruk av løsningen i dette tidsrom selv om tjenestene er tilgjengelige. Vi beklager ulemper dette medfører.

 • El-varebiler

  ENOVA yter støtte ved anskaffelse av elektriske varebiler innen en kort tidsperiode.

  Støtten blir tatt inn i leasing-kalkylene, og gir dermed en forholdsmessig lavere månedsleie , hvilket medfører at støtten kommer sluttkunden til gode, uavkortet. Siden det ikke forleigger noen rammeavtale på leasing av el-varebiler må det gjennomføres en kjapp forenklet konkurranseprosess om tilbudet er av interessse for kommunen. Ta kontakt med Roger på innkjøpskontoret for ytterligere informasjon. Les om forutsetningene for å kunne benytte seg av støtteordningen.

 • Logo GTravel

  HUSK! Nye Reiseportal: G Travel Online - https://gtravelonline.softinventor.com/login/gtravel

  Fra 5.april 2019 vil dagens online portal stenges. Det betyr en ny link for innlogging for bestilling av reiser på nett. Du må be om nytt passord ved førstegangsinnlogging i den nye portalen. Se vedlagte beskrivelse.

 • Logo GTravel

  Velkommen til vår nye Reiseportal: G Travel Online

  Fra 5.april 2019 vil dagens online portal stenges. Det betyr en ny link for innlogging for bestilling av reiser på nett. Se vedlagte beskrivelse for å komme i gang i den nye portalen.

 • sykepleir

  VIKTIG MELDING TIL DE SOM BESTILLER HELSEVIKARER i KOMMUNEN

  Vi har mottatt flere tilbakemeldinger fra avtaleleverandører på om at feil adresse er benyttet ved utsending av forespørsel i forbindelse med anskaffelse av personell. Videre er det kommet inn melding om at noen forlanger at vikarer SKAL være nordiske. Det er ikke tillatt. Kvalifikasjoner og krav til leverandørene, samt tilbudt personell er allerede avklart. Følgende adresser skal benyttes, se vedlegg

 • aksess innkjøp

  Viktig informajson fra Aksess Innkjøp

  Vi gjør følgende endringer i forbindelse med utsendelse av eposter fra Ajour Innkjøp fom fredag 18. januar: 1. Avsenderadresse endres til «ikke-svar@ajourinnkjop.no» Alle eposter vil endres fra å sendes på vegne av brukerens epostadresse til «ikke-svar@ajourinnkjop.no» Fordeler med dette er at vi ikke lengre er avhengig av å legges inn som godkjent epostserver i SPF-innslaget for avsenders domene, samt at feilmeldinger fra mottakende epostsystem vil gå til oss (istedenfor til brukeren). Dette vil medføre raskere responstid på eventuelle feilsituasjoner. Det er viktig at leverandørene gjøres oppmerksom på at eposter nå vil mottas fra denne adressen. 2. Penere layout Vi vil nå sende eposter i html format, noe som gir penere layout. 3. Amazon SES Vi slutter benytte internettleverandørens tjeneste og bytter til Amazon sin SES tjeneste. Denne endringen vil ikke være synlig for verken brukere eller leverandører, men vil bidra til å gi oss bedre håndtering av eventuelle feilsituasjoner.

 • NY VAREKATALOG - DAGLIGVARER- ARNE SJULE AS

  Endelig kan vi presentere ny forbedret varekatalog for bestilling av dagligvarer. Bestillere i Samordna innkjøp i Nordland oppfordres til å gjøre sine kjøp via denne. Innen kort tid vil det ikke bli mulig med telefon/fax bestilling.

Viser fra 1 til 10 av totalt 26 artikler