Velkommen til vår nettside!

20 nordlandskommuner er nå med i innkjøpssamarbeidet. Samordna innkjøp i Salten skifter navn til Samordna innkjøp i Nordland. Til venstre i menyen under "kommunene i innkjøpssamarbeidet" kan du søke mer informasjon om hvem som samarbeider.

 • Godt Nytt År

  Godt Nytt År !

  Samarbeidende kommuner, leverandører og andre ønskes et godt 2019 år. Mange spennende oppgaver står foran oss i det nye året.

 • Anskaffelseskonferansen

  Dessverre -det ville seg ikke i år heller - Stadsbygg vant prisen!

  Det er likevel en ære å bli nominert og vite at konseptet vårt er ett av de fremste i landet ! -------------------------------------------------------------------- Samordna innkjøp i Nordland v/innkjøpskontoret i Bodø kommune er for tredje gang nominert til anskaffelsesprisen for digitalisering og god styring.

 • helsepersonell

  HVA SKJER - HVOR KJØPES HELSEPERSONELL?

  Innkjøpskontoret har mottatt henvendelse fra flere av våre 9 samarbeidspartnere, som skal sikre oss stabil levering av helsepersonell til Samordna innkjøp i Nordland om svært få bestillinger. Hva har endret seg fra tidligere år? I 2017 var det i Bodø kommune identifisert ca 34 % lekkasjekjøp som medførte betydelige ekstra kostnader. Det bes om at kommunens bestillere av helsepersonell forholder seg til avtalene. Du finner nødvendig informasjon i Ajour innkjøp.

 • NY VAREKATALOG - DAGLIGVARER- ARNE SJULE AS

  Endelig kan vi presentere ny forbedret varekatalog for bestilling av dagligvarer. Bestillere i Samordna innkjøp i Nordland oppfordres til å gjøre sine kjøp via denne. Innen kort tid vil det ikke bli mulig med telefon/fax bestilling.

 • Bil

  Bestilling av biler på leasingkontrakt.

  Da er endelig katalogene på bestilling av biler tilgjengelig i Ajour. (El-personbiler publiseres onsdag 12.09.) Orienter deg om om bestillingsrutiner( se info i eget vedlegg). Foruten kontraktsammendrag, er vedlegg som skal gi leverandøren informasjon om hvem som er kontraktsansvarlig/signere kontrakt etc tilgjengelig og skal følge bestillingen.

 • TIL BESTILLERE AV SKOLEMATERIELL OG KONTORREKVISITA HOS STAPLES!

  Det er nå ""ryddet" kategoritreet og vi tror at det er til det bedre.

 • virus

  GTRAVEL er angrepet av virus

  Epost kommunikasjonen mellom Gtravel og bruker er angrepet av et alvorlig virus. All kommunikasjon må foregå per telefon inntil videre. Se Ajour for kontakt info.

 • varebiler

  Katalog for bestilling av varebiler på leasingkontrakter er nå tilgjengelig i Ajour Innkjøp

  Oppgitte priser er månedskostnad i relasjon til forventet kjørt lengde per år og lengde på leasingkontrakt. Eventuelt valg av tilleggsutstyr vil medføre en økning i månedskostnaden. Tilsvarende kataloger for bestilling av personbiler, el-personbiler og el-varebiler vil bli tilgjengelig om kort tid. Det må påregnes minimum 8 ukers leveringstid. Enheter med behov for varebil, eller har bil på utgående kontrakt, bør sette ny bil i bestilling så snart som mulig.Kontraktsammendrag med flere opplysninger kommer . Ta kontakt med Roger på innkjøp ved behov.

 • VAREKATALOG FRA STAPLES PÅ KONTOR OG DATA REKVISITA ER NÅ TILGJENGELIG I AJOUR INNKJØP.

  Kontor og datarekvisita

  Staples Norway kommer sterkt tilbake i de samarbeidende nordlandskommunene. De har nylig fått tildelt kontrakt på levering av "skolemateriell" og nå også "kontor og data rekvisita". Det er forventninger til ca 20-25 % besparelse på sistnevnte varegrupper . Varekatalog blir tilgjengelig i Ajour så snart som mulig. Ta kontakt med Helle v/ innkjøpskontoret om du har spørsmål.

 • test

  Staples AS er vår nye leverandør på skolemateriell - varekatalog i Ajour.

  Varekatalog er nå endelig klar til bruk. Vær forberedt på litt "klikking" for å finne frem til produktene. Det har sin årsak i at den er etablert på EHF format (ordre og faktura) som er den nye standarden for elektronisk handel i Europa. Den må derfor "sorteres" for å bli mer brukervennlig. VI jobber med saken.

Viser fra 1 til 10 av totalt 22 artikler