Velkommen til vår nettside!

20 nordlandskommuner er nå med i innkjøpssamarbeidet. Samordna innkjøp i Salten skifter navn til Samordna innkjøp i Nordland. Til venstre i menyen under "kommunene i innkjøpssamarbeidet" kan du søke mer informasjon om hvem som samarbeider.

 • Ajour

  Nedetid hos Signal - påvirker innkjøp i Nordland

  Varsel om Planlagt arbeid i nettet! Vedlikehold/endrings arbeid berører deres samband. Som en følge av dette vil dere oppleve brudd på deres samband i perioden. Arbeid som skal utføres : Omskjøt av fiberkabel Estimert nedetid : inntil 6 timer i perioden. Arbeidets Start: 18.06.2018 00:01 Arbeidets Slutt: 18.06.2018 06:00

 • test

  Staples AS er vår nye leverandør på skolemateriell - varekatalog i Ajour.

  Varekatalog er nå endelig klar til bruk. Vær forberedt på litt "klikking" for å finne frem til produktene. Det har sin årsak i at den er etablert på EHF format (ordre og faktura) som er den nye standarden for elektronisk handel i Europa. Den må derfor "sorteres" for å bli mer brukervennlig. VI jobber med saken.

 • helsevikar

  NY AVTALE PÅ KJØP AV HELSEVIKARER

  Endelig er det signert kontrakt for neste avtaleperiode, 2018-2022. Samordna innkjøp i Nordland har etablert avtale med hele 9 leverandører i likestilte avtaler. Det er stor tro på at en vil få dekket behovet på en betydelig mer tilfredsstillende måte enn tidligere hvor det var opp mot 40% kjøp utenfor avtale og som medførte betydelige ekstrakostnader for kommunene. Bestillingsrutiner vil bli lagt til rette i Ajour Innkjøp innen 22 mai.

 • mobil

  Ny "punch out" varekatalog på kjøp av mobiltelefoner

  Kjedehuset AS som er vår leverandør på mobiltelefoner m/tilbehør er oppe å går med ny "punch out" løsning. Sjekk den i Ajour innkjøp.

 • Gratulerer!

  Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser fra 6.april 2018

  Bland annet er nasjonal terskelverdi for vare- og tjenestekjøp for kommuner i klassisk sektor, justert opp fra kr 1.1 til 1,3 millioner kroner. Det betyr at en kan gjennomføre konkurranser inntil 1,3 mill uten krav om kunngjøring.(Del I FOA) .Se øvrige endringer i vedlegg

 • Tolketjenester

  Parallelle rammeavtaler på tolketjenester er nå tildelt flere leverandører.

  se denne siden (www.siis.no), rammeavtaler til venstre i menyen, klikk tjenester.

 • Avis

  AVIS Bilutleie Bodø

  Vi gleder oss over at vi har åpnet vårt nye utleiekontor hos Joker Neverdal i Meløy

 • SIIN

  Rentokil tildelt kontrakt for bekjempelse av skadedyr.

  Samordna innkjøp i Nordland har signert kontrakt med Rentokil på bekjempelse av skadedyr. Kontrakten har en varighet på 4 år, de 2 siste som opsjoner. Gjennom avtalen tilbyr Rentokil gratis befaring som kartlegger kundens behov. Sjekk Ajour Innkjøp for svært gode betingelser. Ved spørsmål ta kontakt med innkjøpsrådgiver Jarl Richard Salamonsen.

 • Avis Bilutleie

  Ny leiebilavtale med AVIS bilutleie

  Samarbeidskommune har signert kontrakt med AVIS bilutleie på korttidsleie av person og varebiler. Den nye kontrakten vil gjelde i 4 år ( 2 siste som opsjoner) Sjekk Ajour Innkjøp for svært gode betingelser. Den gjelder hele landet og er naturligvis valg om du bestiller bil gjennom GTravel når du skal på reise. Ta kontakt med innkjøpsrådgiver Jarl Richard Salamonsen v/innkjøpskontoret om du har spørsmål.

 • Til brukere av Ajour innkjøp

  I forbindelse med oppgradering av Ajour innkjøp blir det nødvendig for bruker å legge inn nytt passord. Vi beklager ulempen det medfører, men er nødvendig for sikkerhetsnivået i fremtiden

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler